PENGELOLA

Ketua Jurusan Teknik Mesin D3

Wandi Arnandi, S.T., M.Eng.

Sekretaris Jurusan Teknik Mesin D3

Trisma Jaya Saputra, S.T., M.T.

Koordinator Jurusan Teknik Mesin D3 Adityo Noor Setyo Hadi Darmo, S.T., M.Eng.