Daftar Pimpinan

PLT Ketua Jurusan Teknik Mesin Wandi Arnandi, S.T., M.Eng.
Sekretaris Jurusan Teknik Mesin Trisma Jaya Saputra, S.T., M.T.
Kepala Laboratorium Teknik Mesin Nani Mulyaningsih, S.T., M.Eng.
PLT Koordinator Program Studi S1 Teknik Mesin Catur Pramono, S.T., M.Eng.

Daftar Tenaga Pendidik Yang Ada Pada S1 Teknik Mesin

1. Ir. Kun Suharno, M.T kun_plumbor@yahoo.com
2. Ir. Sri Widodo, M.Eng. sriwidodoft@gmail.com
3. Dra. Endang Mawarsih, M.Sc. endfamous@yahoo.com
4. Nani Mulyaningsih, S.T., M.Eng. nani_mulyaningsih@yahoo.com
5. Xander Salahudin, S.T., M.Eng. xander@untidar.ac.id
6. Catur Pramono, S.T., M.Eng. caturpramono28@gmail.com
7. Sigit Mujiarto, S.T., M.Eng.
8. Sri Hastuti, S.T., M.T.
9. Fuad Hilmy, S.T., M.T.
10. Arif Rahman Saleh, S.T., M.T.
11. Ikhwan Taufik, S.Pd., M.Eng.